Some things never (seem to) change.

In juni mocht ik aanwezig zijn bij een evenement waarin een wereldwijd opererende IT leverancier in het inkoopdomein haar klanten, prospects, partners en andere relaties bij elkaar bracht. Dit soort oplossingen in de markt zijn tegenwoordig allemaal gebaseerd op het zogenaamde SaaS (Software as a Service) concept, maar daarover later meer. Zoals gebruikelijk bij dit soort evenementen waren er sprekers vanuit alle disciplines en windrichtingen die vanuit hun eigen perspectief een verhaal te vertellen hadden.
Wat mij in dit evenement is opgevallen? Zelf ben ik sinds midden tachtiger jaren actief in het grensgebied tussen IT en de business waarbij het accent altijd iets meer aan de IT kant heeft gelegen. In de afgelopen 30 jaar zijn sommige zaken niet veranderd. De meest onderschatte onderwerpen zijn nog altijd integratie en datamigratie. Het topic dat tijdens het evenement echter opvallend vaak terug kwam, was “adoptie”.

Adoptie in dit geval in het kader van acceptatie van een nieuwe oplossing. Al jaren zie ik dat het creëren van IT oplossingen iets heel anders is dan het in gebruik nemen ervan.
Maar waarom lijkt het dan toch zo te zijn dat met de introductie van op SaaS gebaseerde oplossingen de adoptie weer zo prominent naar voren komt als een uitdaging?

In de wereld van SaaS zie je dat leveranciers van deze oplossingen nadrukkelijk een “technology push” hanteren. De voorhanden oplossing is er al en de best practices moeten het voor gebruikers maken tot het zogenaamde “walk in the park”. Helaas is zoals zo vaak de praktijk weerbarstig. Mensen hebben nu eenmaal moeite met verandering. Ongeacht hoe deze wordt aangereikt. En bij een SaaS oplossing is er de neiging deze vanuit de technologie aan te reiken en dat helpt zeker niet.
Daarnaast zie je dat de technische uitrol van een SaaS oplossing in een kort tijdsbestek kan worden gerealiseerd. Daar waar je voorheen “on premise” vaak langdurig een implementatieteam over de vloer had, waardoor je onbewust al veel van de adoptie had voorzien, heb je nu veelal een team op afstand die op basis van geïnventariseerde requirements aan de knoppen draait en het systeem beschikbaar stelt.
Dat laatste heeft voordelen in de zin van beperkte kosten en snelle uitrolmogelijkheden en zeker ook de ultieme kans om standaard processen te implementeren.

Aan lokale en face-to-face ondersteuning ontbreekt het echter dan vaak, waardoor echte inbedding van de oplossing in een organisatie niet goed gebeurd. Het resultaat is dan vaak dat de gebruikersorganisatie zeer ongelukkig is met de oplossing. De oorzaak daarvan ligt vrijwel nooit in de oplossing zelf, maar leidt vaak op termijn toch tot een vervanging door een andere (SaaS) oplossing.
Het is niet ingewikkeld om te bedenken wat de uitkomst daarvan dan weer zal zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *