Sourcing bekeken vanuit strategisch perspectief

De meest voorkomende vorm van Sourcing is Strategic Sourcing. Dit is het proces waarin continu de huidige behoeftes van een organisatie worden getoetst aan de inkoop kansen uit de markt. Het doel is hierbij, in de breedste zin, voordeel te behalen. Als je Sourcing bekijkt vanuit een strategisch perspectief geeft het je focus, en legt het prioriteit op de realisatie van nieuwe, op de toekomst gerichte organisatorische doelstellingen.

Strategic Sourcing wint al lange tijd aan populariteit, namelijk al vanaf het begin van de negentiger jaren. Veel bedrijven gebruikten deze methode als standaard onderdeel voor de executie van hun inkoop strategie. Begin negentiger jaren lijkt lang geleden en je zou dus denken dat deze aanpak al in een ver stadium van volwassenheid is beland.

Niets is echter minder waar…

Met de snelheid waarmee de markt en het leverancierslandschap verandert, is het soms moeilijk om gepast en snel te reageren. Blijvende aandacht voor de ontwikkeling van Categorie gestuurde Sourcing Strategieën in samenwerking met de Business is van cruciaal belang. Hierbij spelen een aantal aspecten een rol. De huidige strategie kan op dit moment als zeer effectief worden beoordeeld. Niets aan de hand, zou je denken. Wat is echter de effectiviteit van de huidige strategie als je deze vergelijkt met de toekomstige doelstellingen? Dit kan heel anders uitpakken en brengt je tot hele andere inzichten. Je wordt dus genoodzaakt om verandering aan te brengen in de aanpak, anders is deze niet levensvatbaar.

Een ander aspect vormt het helder in beeld krijgen van de interne en externe vereisten. Wat zijn nieuwe behoeftes en karakteristieken in de leveranciers markt. Het uitvoeren van een goede spend analyse, SWOT-analyse en benchmarks kunnen je helpen om de marktrisico’s, leveranciersperformance en de mogelijkheden scherp te krijgen. Vergeet hierbij niet om het perspectief van potentiële leveranciers mee te nemen. Hoe kijken leveranciers naar de klant en wat is hun ‘Customer of Choice”?  Breng tevens de supply chain karakteristieken van je belangrijkste concurrenten in beeld en evalueer samen wat het effect is op de strategie ontwikkeling.Let hierbij ook op veranderingen in je eigen organisatie. Wisselingen in belangrijke sleutelposities zullen er namelijk voor zorgen dat de verhoudingen en belangen anders komen te liggen. Wie zijn je stakeholders? Daag hen uit om huidig beeld t.o.v. toekomstige trends en ontwikkelingen te vergelijken. Afhankelijk van de rol van de betreffende persoon en de mate van commitment kan dit enorme impact hebben op het al dan niet slagen van de strategie. Het is nu de uitdaging om de stakeholders positief te beïnvloeden.

Indien je ervoor zorgt de genoemde aspecten vast te leggen in een op de toekomst gerichte Sourcing Strategie en dit vertaalt in een concreet actie plan, dan is de slagingskans in het bereiken van de doelstellingen vele malen groter en ben je weer een stap dichterbij de groei naar het gewenste ambitie niveau.

In een volgende blog neem ik jullie mee hoe de inzet van tooling op het gebied van strategic sourcing je hierbij kan ondersteunen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *